32

Půdy poskytují různou úrodu

 

Co znamená, že půdy jsou různě úrodné?


Prohlédni si zjednodušené naznačení úrodnosti půd v naší republice.
Mapa znázorňuje černozem, hnědozem, podzol a horskou podzol.

Jaká půda obvykle bývá podle této mapy ve vašem okolí ?