31

Jak na půdu působí různé rostliny ?

 

Porovnej pole pšenice a brambor.

 

Které polní rostliny lépe chrání půdu, když vyrostou?
Na kterém poli je část půdy nechráněná rostlinami?
Co se může stát při prudkém dešti?
Které pole by lidé neměli nikdy mít na prudkém svahu nad vesnicí? Vysvětli.