10

Jak vzniká půda ?

Přiřaď obrázky ke slovům , která ukazují postupný vznik půdy:

na zvětralé hornině bakterie a lišejníky
malé rostliny
větší rostliny
zbytky rostlin
žížaly a bakterie tvoří humus
půda