12

Co tvoří půdu 

 

Co už víme? 

Doplň věty:

Neživé přírodniny v půdě jsou :
Látky organické v půdě tvoří :
Organismy jsou např :


Vyber a označ správnou větu.

Půda se vytváří dlouho – nejméně  přibližně 200 let.