6

Písek je hornina, která vznikla zvětráváním pevných hornin.

Tvoří ho drobné úlomky hornin, proto říkáme, že písek je úlomkovitá hornina.                                                                    

Písek a podobně i větší kamínky se na některých místech po miliony let usazovaly ve velkých vrstvách

např. v mořích a někdy se vrstvy písku postupně opět zpevnily v pevnou horninu.

Tak z písku vznikl pískovec.

                            pískovcová skála

Pískovcová skála