5

Změny hornin

Na horniny v přírodě po miliony let působí voda a vzduch, změny teploty vzduchu i kořeny rostlin.

Když mrzne, z vody v puklinách skal vznikne led, který má větší objem než kapalná voda, přibližně o 9 %.  

Skála se tak roztrhává, postupně se z ní oddělují balvany, padají dolů a sunou se do údolí.

V potocích a řekách je unáší voda, obrušují se o sebe a vznikají valouny, oblázky a stále menší kamínky.

Podobně rozrušují skálu i kořeny rostlin. Některé pevné horniny se tak postupně rozpadají až na písek. To je zvětrávání hornin.

Zvětrávání 1
Zvětrávání 2
Zvětrávání 3