Nerosty, horniny

Minerály a horniny tvoří pevný povrch země, který se v průběhu dlouhého času postupně mění. Lidé  tyto látky různě využívají jako rudy, jako stavební materiál i jako paliva. Sběrem odpadů z těchto látek šetříme naše životní prostředí.