34

Farmář Jíra

Farmář Jíra má velké pole tvaru čtverce. Rozdělil ho na dvě části, protože na větší části je kvalitnější půda, tam pěstuje obilí. Na menší části je půda méně kvalitní, tak tam pěstuje brambory. Celé pole má tvar čtverce o délce strany 100m. Menší pole má tvar obdélníku, jehož kratší strana měří 30m.

Naznač postup výpočtu:

    

    

    

    

O kolik metrů je obvod pole s obilím větší než obvod pole s bramborami?