Matematika

Elementární matematika se zabývá operacemi s čísly, řešením praktických úloh, jednoduchých rovnic a popisem základních geometrických objektů. I zde, v souvislostech s environmentálním vzděláváním je matematika nedílnou součástí poznání, jak některé věci fungují a jak je možné některé souvislosti poznat i po výpočetní stránce.