33

Farmářovo pole

Farmář má pole tvaru čtverce rozdělené na čtyři části. Na jedné části pěstuje pšenici (P), na druhé ječmen (J),
na třetí žito (Ž), a čtvrtá část leží ladem (L) a půda na ní odpočívá. Podívej se na obrázek.
Části s ječmenem a žitem mají tvar čtverce. Obvod části s žitem je 200m, obvod části s ječmenem je 120m. 
Naznač postup výpočtu.  

Jaký tvar má pole ležící ladem?

Jak vypočítáš jeho obvod?

Jaký obvod má pole, které leží ladem?