8

Voda je obsažena také v půdě jako voda půdní a je v tělech všech organismů.

V některých krajinách je vody hodně - v jiných je vody nedostatek.  To je důležité pro rozšíření různých rostlin, živočichů i ostatních organismů.

Pod zemským povrchem je v různé hloubce podzemní voda. Na některých místech vytéká jako pramen, někdy se čerpá i z velkých hloubek ve studních. Některé prameny obsahují i horkou vodu nebo minerální vodu s léčivými účinky.

Pramen
Studna