7

Kapalná povrchová voda je buď tekoucí, nebo je stojatá.

Tekoucí voda od malých potůčků a potoků až po velké řeky tvoří různě velké a různě prudké vodní toky.

Stojatá voda  -  od kaluží přes rybníky až po obrovská jezera -  tvoří  různé vodní nádrže.

Rybníky budují lidé, kdežto jezera vznikla bez lidského vlivu.

Potok