2

Do vody se při jejim používání dostávají různé nečistoty a škodlivé látky, které poškozují život ve vodě a jsou nebezpečné i pro zdraví lidí.

Použitá voda z domácností i z dalších budov se většinou odvádí potrubím – tzv. kanalizací  - do  čistírny odpadních vod.  Podobně se ve městech odvádí do čistírny odpadních vod i znečištěná voda z ulic.

Také v  továrnách se voda znečišťuje mnoha nebezpečnými látkami, takže továrny musí mít svoje zařízení pro čištění odpadní vody. Podobně se musí velmi znečištěná voda shromažďovat a čistit i v zemědělství. Nečistoty se do vody dostávají také z ovzduší, takže se povrchová voda nikdy nesmí přímo používat jako pitná voda.