1

Voda je vzácná kapalina, bez které nemůžeme žít.

Zbytečně plýtvat vodou je velmi nesprávné jednání. Vody na Zemi není neomezené množství a potřebujeme jí stále více.

Vodou se máme naučit šetřit. Neznamená to, že bychom neměli udržovat čistotu, ale můžeme se chovat tak, že vody spotřebujeme méně: nenecháváme vodu zbytečně téct, používáme šetrná zařízení pro spotřebu vody atd.

Za pitnou vodu je také třeba platit, a tak pokud vodou plýtváme, plýtváme i penězi, které bychom mohli využít daleko lépe.