52

Proč se využívání koní mění ?

                1.                            2.                            3.

                4.                            5.                            6.

K čemu člověk hlavně využíval koně v minulosti?
K čemu člověk hlavně využívá koně v současné době?
Uvaž, proč i dnes lidé často využívají koně hlavně při práci v lese. Jakou to má výhodu?
Na kterých obrázcích je kočí?
Na kterých obrázcích je jezdec?