53

Proč jsou včely důležité ?

 

Co znázorňuje obrázek vpravo?
Kdo se stará o včely?
Co včely poskytují a čím jsou důležité?
Proč se lidé obávají chodit do blízkosti úlu?
Kdy může být popíchání od včel nebezpečné?
Co se musí v tom případě udělat?
Na jaké číslo budeš v takovém případě volat?