20

Zkus využít své další znalosti o zvířatech

Do políček pro tajenku postupně napiš písmenko podle pokynu:

 1. Šelma s dlouhým štíhlým tělem, je výborný plavec a ve vodě může vydržet i více než 5 minut, živí se především
  vodními živočichy. (1. písmenko )
 2. Černý pták s červenou čepičkou, který žije v lese a zobákem tesá do kmenů stromů.  (5. písmenko )
 3. Velký lesní všežravec s černou srstí, který po sobě zanechává rozrytou zem a žije ve skupinách více jedinců.
  Je častým cílem myslivců na honu. (3. písmenko )
 4. Šelma s rezavou srstí a špičatýma ušima, která žije ve své noře v lese a živí se živočichy, jako jsou myši, drůbež,
  mláďata zajíců… (3. písmenko )
 5. Dravá sladkovodní ryba s protáhlým tělem, která se živí menšími rybkami. (2. písmenko )
 6. Velký hlodavec s velkými řezáky (zuby) a placatým ocasem, kterými ohlodává stromy. Z pokácených
  stromů si na potoce nebo řece staví své obydlí.  (2. písmenko )
 7. Šedý pták na dlouhých nohou, který se živý zejména rybami. Má špičatý zobák a vyskytuje se hlavně u vody,
  ve velkém množství jej najdeme u jihočeských rybníků.  (5. písmenko )
 8. Menší štíhlá šelma se žlutou náprsenkou, která se živí menšími živočichy – hmyzem, žábami, myšmi, ptáky,
  ale také vejci nebo lesními plody.  (1. písmenko )
 9. Menší savec s dlouhýma ušima s šedohnědou srstí. Žije hlavně na polích, loukách a okrajích lesů, je býložravý a
  je velmi dobrý běžec.  (2. písmenko )

Výsledek tajenky: