21

Jak se živočichové pohybují ?

 

Všichni živočichové se pohybují.

Jak se pohybuje vlaštovka?    

Jak se pohybuje zmije?          

 

Uveď další příklady pohybu: Do prvního z následujících dvojic políček napiš příklad pohybu
živočicha a do vedlejšího políčka jméno živočicha, který se tak pohybuje.

Příklady uveď tak, abys uvedl(a) různé způsoby pohybu. Př.: b ěhá kočka

b           p              l  

l            s           ch