23

Jak živočichové dýchají ?

Doplň do obrázku, jak živočichové dýchají.

Odkud získávají živočichové na souši kyslík?
Odkud získávají kyslík ryby?
Kam vydechují ryby oxid uhličitý?

 

Vyber ve větě správné slovo:

Kyslík a oxid uhličitý (jsou /nejsou) rozpustné ve vodě.

 

Doplň:

Ve vdechovaném vzduchu je více , než ve zduchu, který se vydechuje.
Ve vdechovaném vzduchu je méně ,

než ve vzduchu vydechovaném.

Doplň barvu:
V obrázku je kyslík označen , oxid uhličitý 

a dusík .