22

Jak jsou živočichové v naší přírodě rychlí ?

 

Porovnej přibližnou rychlost pohybu několika živočichů z naší přírody.

Rychlost pohybu:

  zajíc 48 km/h,   motýli okolo 40 km/h,   prase divoké 17 km/h,    moucha 30 – 35 km/h,
  liška 40 km/h,    čmelák 18 km/h,   pěnkava 52 km/h,    vrabec 55 km/h, 
  kapr 8 km/h,    vlaštovka 70 km/h,    štika 18 km/h,   orel 130 km/h

  

Který z uvedených savců běží nejrychleji?
Který z uvedených ptáků léta nejrychleji?
Která z uvedených ryb plave rychleji?
Který z uvedených příkladů hmyzu se pohybuje nejrychleji?