7

Čím se skupiny živočichů vyznačují ?

 

Živočichové mají různý počet noh, různý povrch těla a mnoho dalších odlišných znaků.

Napiš do tabulky, podle čeho jsi živočichy do skupin třídil. 

 

Skupina živočichů                                  Nápadné znaky:

Ryby:
Obojživelníci:
Plazi:
Ptáci:
Savci:
Hmyz:
Ostatní bezobratlí: