6

Živočichy můžeme třídit i do menších skupin

Využij své znalosti a pomocí obrázků z předcházejících úkolů zkus rozřadit obratlovce a bezobratlé 
do známých skupin: 

Obratlovci

myš domácí
kachna divoká
kapr obecný
kos černý
zajíc polní
prase divoké
štika obecná
liška obecná
káně lesní
ropucha obecná
ještěrka obecná
plazi
ryby
ptáci
obojživelníci
savci

Bezobratlí

moucha domácí
mravenec lesní
žížala obecná
bělásek zelný
rak říční
hlemýžď zahradní
veš dětská
hmyz
ostatní