5

Do kterých dalších skupin se živočichové mohou zařazovat ?


Živočichy zařadíme do různých skupin. Zapisuj nejprve jména těchto živočichů k uvedeným dvěma skupinám.

Jména k zapisování
moucha domácí, kapr obecný, káně lesní, ještěrka obecná, kos černý, žížala obecná, hlemýžď zahradní, ropucha obecná, myš domácí, vosa útočná, bělásek zelný, mravenec lesní, liška obecná, štika obecná, kachna divoká, rak říční, prase divoké, zajíc polní

Živočichové, kteří mají v těle kostru, jsou OBRATLOVCI.

.

 

Živočichové, kteří v těle kostru nemají, jsou BEZOBRATLÍ.

,

.

Někteří  živočichové si vytvářejí schránku, do které se ukrývají, ale to není kostra uvnitř těla.