10

Význam vztahů v lese

Jestliže les roste 80 let a potom ho ničí kůrovec, je to nejen velká ztráta pro rozmanitost přírody, ale i velká hospodářská škoda.

Dřevo z takového lesa se prodává za daleko nižší cenu.

Lidé si začínají uvědomovat, že lesní monokultury nejsou dobré a že je třeba při pěstování lesů napodobovat přírodu, aby v lesích byla větší rozmanitost a menší možnost rozšiřování škůdců.

Velmi důležití pro život lesa jsou zejména lesní ptáci jako jsou datli a strakapoudi, kteří se živí hmyzem.

Někteří živočichové (např. srnci a jeleni) mohou škodit v zimě v lesích, protože nemají dostatek potravy; proto je důležité, že je myslivci přikrmují.

Přemnožená zvířata v přírodě škodí – a proto jejich počet v prostředí musí  snižovat myslivci.

Upozorníme také, že v současné době se často přemnožují divoká prasata – a pak škodí na polích.

 

 

11