63

Jaké jsou rozdíly mezi lesy ?

 

Bývají původní přirozené lesy z jednoho druhu stejně starých stromů?

 

Doplň do věty slovo větší nebo menší:

V přírodě (v přirozených ekosystémech) je rozmanitost rostlin a živočichů.

Je tam množství vztahů mezi organismy a  množství příležitosti pro přemnožení některých organismů.