65

Jak škodí kůrovec ?

Prohlédni si obrázek chodbiček, které vytváří kůrovec v povrchové části smrku.

Kam se v rostlině rozvádějí živiny z půdy?
Jaký tvar listů má smrk? Jak se jim říká?
Co se vytváří fotosyntézou v rostlinách v listech?
Kam se v rostlině vedou tyto látky z listů?
Můžeme říct, že organické látky jsou potravou pro smrk?
Co se stane, když kůrovec trubičky zničí?
K čemu to můžeš přirovnat u živočicha?