62

Co se může stát lesu ?

V některých místech lidé najednou (v určitou dobu) vysadili velké plochy smrkových lesů.
Jak se říká hospodářským lesům, kde zcela převažuje jeden druh stromů?

Doplň: Mnklua

V takových lesích se velmi rychle rozmnožují živočichové, kteří k životu potřebují smrky. Je to třeba brouk lýkožrout smrkový, kterému se běžně říká kůrovec. Kůrovec je součástí potravy některých ptáků (datla, strakapouda a dalších.) Doplň do obrázků potravních řetezců šipky:                           

Kůrovec se ve vysázených smrkových lesích rozmnožuje tak rychle, že ptáci a ostatní živočichové, kteří ho loví, nestačí počet kůrovců dostatečně omezit. Kůrovec se v takových lesích přemnoží. Doplň: 

Přemnožení živočichové jsou .