9

Význam vztahů na poli a v sadu

Lidé používají proti plevelům a škůdcům často různé chemické látky. Tyto látky však ničí i užitečné živočichy (např. slunéčka, zlatoočka a další) a dostávají se do půdy, kde ničí půdní organismy. Jejich zbytky se rozpouštějí ve vodě a dostávají se do těl rostlin.  Z rostlin se často připravuje potrava i pro lidi a pro hospodářská zvířata. Tak se mohou nežádoucí chemické látky dostávat do naší potravy a ohrožovat naše zdraví.

Škůdci a pomocníci na poli 

Lidé zakládají monokultury proto, aby získali co největší množství (výnos) některé rostliny (pole, sady, lesy), nebo živočicha (rybníky).

To však má své velké nevýhody. Pěstované rostliny jsou také potravou pro některé býložravce. Ti se v monokultuře, kde mají velké množství potravy, snadno přemnoží a potom představují škůdce. Příkladem je v poli brambor mandelinka bramborová, v poli pšenice hraboš polní, některý hmyz v sadech, ve smrkových lesích lýkožrout smrkový (kůrovec).  Přemnožit se mohou i různé houby, které se živí jako parazité.

Jestliže se tito živočichové přemnoží, mohou úplně znehodnotit pěstované rostliny. Z polí se např. sklidí málo brambor či obilí, ze sadů je červivé ovoce.

Proto jsou velmi důležití i živočichové, kteří se škůdci živí a snižují jejich počet.

Je to některý hmyz (např. slunéčka sedmitečná), na polích ptáci (koroptev polní, káně lesní dříve zvaná káně myšilov, v lese datel, strakapoud) i některé šelmy (lasička, liška a další), v sadech mnoho malých ptáků, jako jsou sýkorky, rehci atd. Tito živočichové udržují rozmanitost přírody a jsou velmi užiteční pro člověka.

Je důležité zajišťovat dobré podmínky pro jejich život. Mezi poli je proto důležité zachovávat meze, v sadech a lesíchvyvěšovat budky pro ptáky, v zimě je správné ptáky přikrmovat apod.  

Lidé používají proti plevelům a škůdcům často různé chemické látky. Tyto látky však ničí i užitečné živočichy (např. slunéčka, zlatoočka a další) a dostávají se do půdy, kde ničí půdní organismy. Jejich zbytky se rozpouštějí ve vodě a dostávají se do těl rostlin. Z rostlin se často připravuje potrava i pro lidi a pro hospodářská zvířata. Tak se mohou nežádoucí chemické látky dostávat do naší potravy a ohrožovat naše zdraví.

Zemědělci proto používají chemické prostředky pro boj s chorobami a škůdci co nejméně a naopak podporují vztahy v přírodě, ponechávají v krajině meze a různou zeleň mimo pole a podporují tak užitečné živočichy. 

Zemědělci proto někdy  používají chemické prostředky pro boj s chorobami a škůdci co nejméně a naopak podporují vztahy v přírodě – ponechávají v krajině meze a různou zeleň mimo pole.

Velmi důležití jsou živočichové, kteří se škůdci živí a snižují jejich počet.

Je to některý hmyz (např. slunéčka sedmitečná), na polích ptáci (koroptev polní), v sadech mnoho malých ptáků, jako jsou sýkorky, rehci atd. Tito živočichové udržují rozmanitost přírody a jsou velmi užiteční pro člověka. Je důležité zajišťovat dobré podmínky pro jejich život. Mezi poli je proto důležité zachovávat meze, v sadech a lesích vyvěšovat budky pro ptáky, v zimě je správné ptáky přikrmovat apod. 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Louky,pole,lesy..._-_panoramio.jpg   murtinecek [CC BY 3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/3.0)]
Kalina
11