54

Kdo je na poli nežádoucí ?


Mandelinka bramborová má v poli brambor výborné podmínky pro svůj život. 

Proč a k čemu to vede?


Zjisti z tajenky, jak se takovým organismům říká.

Slovo – z něho použij písmeno

tajenka

Víš   - 3.písmeno

Kdo – 1.písmeno

Může – 2.písmeno

Zdolat- 2.písmeno

Infekci – 6. písmeno

Živočichů – 2.písmeno

Přiřaď obrázky ke jménům živočichů

 

mšice
hraboš polní

Přečti z obrázku přibližnou velikost mšice:

Čím škodí hraboš? .

Čím škodí mšice? .