55

Porovnej dva brouky

Dospělí brouci i jejich larvy se živí stejně. Naznač šipkami potravní vztahy ve dvou potravních řetězcích. 

Zelené šipky naznačují poškozování rostlin. Co znázorňují červené šipky? 

Který z těchto brouků je býložravý?
Kdy se může stát škůdcem?
Který z brouků na obrázku je dravý? Co to znamená?
Proč můžeme slunéčka označit za pomocníky člověka?