53

Nerozumné zásahy do přírody

Odpověz, až si přečteš, co pan Novák a pan Kávon říkají.

S kým souhlasíš?

A proč? 

            pan Novák        
                       pan Kávon