59

Kdo žije v sadech ?

Jak se jmenují ptáčci na obrázku? Přiřaď obrázky ke jménům. 

Sýkora modřinka
Rehek zahradní
Špaček obecný
Kteří z těchto ptáků žijí u vás?
Proč můžeš tyto ptáky označit za pomocníky sadařů?
V kterém ročním období mají tito ptáci mláďata?
Jak se o ně starají?
Proč jsou špačci na jaře také pokládáni za užitečné?
Proč jsou později, když jsou např. třešně nebo víno, pokládáni za škůdce?