61

Co je správné ?

S kým souhlasíš?
V jakém prostředí se houbám daří lépe? Na slunci nebo ve stínu a ve vlhku?
Připomeň si, jak se říká organismům, které se živí na úkor jiného organismu?
Proč je důležité ovoce nakažené houbami odstranit? Připomeň si, čím se houby rozmnožují.