50

Umíš to předpovědět ?

 

Kdy bude v rybníku ve vodě rozpuštěno více kyslíku? Zatrhni odpověď.

 

Vysvětli: