46

Proč lidé pěstují i některé lesy ?

 

Který nejdůležitější přírodní zdroj lesy poskytují?
Uveď příklady, k čemu se dřevo používá.

 

Zatrhni, s čím souhlasíš: Je to zdroj

Vysvětli:
Co ještě lidé mohou získávat z lesů?
Jaký význam má v krajině les pro vodu?
Jaký význam má les pro ovzduší?
Je správné, když řekneme, že lesy v krajině chrání půdu i vodu? Vysvětli .