47

Jak se pěstuje hospodářský les ?

Pozoruj, jak se postupně pěstuje hospodářský les. K jednotlivým slovům přiřazuj obrázky:     

1
2
3
5
4
Lesní školka
Výsadba stromů
Probírka
Růst stromů
Kácení stromů
Uvaž, proč se po vykácení stromů nechávají v lese pařezy?
Které další organismy se postupně v nově založeném lese usídlí?