48

Co je rybník ?

 

Lidé také zakládaji rybníky: postaví hráze a zadržují v nich vodu z některého vodního toku.

Přiřaď odpovídající obrázky ke slovům:

potok
zahrazení potoka
rybník
vypouštění přebytečné vody
Dopiš slovo pro označení drobných rostlin a živočichů ve vodním prostředí:
Proč jsou na začátku potravního řetězce vždy rostliny? Které to jsou ve vodě nejčastěji?

Jak lidé využívají rybníky?