10

Co tvoří základ lesního společenstva ?

Přiřaď vedle sebe k obrázkům slova:  

les listnatý
les jehličnatý
stromy jehličnaté
stromy listnaté

Co roste ve smíšeném lese?
Který les v průběhu roku svůj vzhled nápadně mění? Vysvětli:

Napiš po třech příkladech  listnatých a jehličnatých stromů, 3 příklady živočichů a tři příklady hub našich lesů podle svých znalostí.

Potom si na internetu o uvedených příkladech zjisti, zda skutečně žijí v lesích.