2

Různé druhy organismů, které žijí v určitém prostředí, vytvářejí společenstvo.

V něm jsou důležité hlavně potravní vztahy mezi různými druhy organismů:

Rostliny představují potravu pro býložravce, ti pro masožravce a všežravce.

Zbytky rostlin a živočichů v půdě nebo ve vodě jsou potravou pro různé rozkladače. Ti jsou rovněž potravou pro všežravce.

11