9

Jaká je rozmanitost organismů v určitém místě ?

Na louce,v lese nebo u vody roste velký počet různých rostlin, mnoho různých živočichů, hub i „neviditelných“ bakterií. Všechny organismy, které žijí společně v určitém místě, vytvářejí SPOLEČENSTVO.

Přiřaď k obrázkům správná označení:

SPOLEČENSTVO RYBNÍKA
SPOLEČENSTVO LESA
Jaký je vztah mezi lesními rostlinami a býložravci v lese?
Jaký je vztah mezi štikou a malými rybami v rybníku?
Co zajišťují hlavní vztahy mezi různými druhy ve společenstvu?

 Říkáme, že organismy ve společenstvu jsou hlavně v potravních vztazích.