8

Kolik různých rostlin žije společně v určitém místě ?

 

Označ si v okolí prostor 1 m2 a spočítej, kolik různých rostlin v něm je.

Rostliny rozlišuj podle vzhledu, nemusíš umět všechny pojmenovat.

Kolik různých rostlin jsi napočítal(a)?
Podle čeho jsi rostliny rozlišoval(a)?

Napiš jména těch z nich, které umíš pojmenovat:

Můžeš podobně spočítat živočichy, kteří žijí v některém místě? ANO / NE