13

Jaké jsou potravní vztahy v lese mezi hmyzem ?  

V lese žije velké množství bezobratlých
živočichů, hlavně hmyzu .Také některý
hmyz je býložravý a jiný je naopak dravý. 

Naznač šipkou, co se čím živí.
 - bílou (býložravce)
 - oranžovou (hmyzožravce, všežravce)

Který hmyz se může stát škůdcem lesa (tj. lesních stromů)?
Který hmyz pomáhá při jeho omezení: