11

Které lesní stromy znáš ?

 

Uveď příklady lesních jehličnanů:
Uveď příklady lesních listnáčů:
Uveď příklady rostlin, které rostou pod lesními stromy:

 

Různé byliny a keře vytvářejí lesní podrost

Vysvětli, jak asi bylo toto označení vytvořeno?

Vyfotografuj několik lesních rostlin, obrázky vlož sem.