12

Kdo se čím v lese živí ? 

Přiřaď k obrázkům jména
organismů
 a doplň šipky 
tak, aby znázorňovaly, 
kdo se čím živí.

Zelená pro býložravce,
červená pro masožravce

Vyhledej obrázky dalších

lesních živočichů
(např. v atlasu nebo na internetu).


Uveď nejméně 2 příklady a napiš,
zda se jedná o býložravce, ke každému napiš
masožravce nebo všežravce.


šiška
kuna
veverka

kuna
borůvka
myšice lesní