14

Co se děje v lesní půdě ?

Přiřaď slova

(zbytky rostlin - rozkladači - humus)

k obrázkům.

Prohlédni si obrázek a řekni, co se stane
se zbytky organismů v lesní půdě.

Co se stane se zbytky rostlin v lese?
zbytky rostlin
rozkladači
humus
Jak získávají potravu rozkladači?
Kteří rozkladači jsou na obrázku?
Co se činností rozkladačů vytváří v půdě?