5

Na Zemi jsou v různých částech různé podmínky pro život

Zejména se v různých místech liší množství vody a teplota vzduchu.

Nejvíce světla, tepla a vody je na některých místech blízko rovníku. Tam rostou tropické lesy a v nich žije nejvíce druhů organismů.

V oblastech s dostatkem vody a postupně méně teplých oblastech rostou nejprve různé listnaté lesy, pak smíšené lesy a v ještě chladnějších místech jehličnaté lesy.

V takové mírné oblasti je naše republika.

V oblastech, kde po značnou část roku je nedostatek vody, rostou převážně jen byliny – jsou tam různé stepi.

V oblastech se stálým velkým nedostatkem vody jsou pouště.

Při zemských pólech jsou velmi chladné polární oblasti.

Velmi se také odlišují vodní ekosystémy se slanou vodou (moře a oceány) a naopak ekosystémy se sladkou vodou tekoucí nebo stojatou.

 

V každé oblasti žijí různé organismy, různé rostliny a živočichové, ale základní potravní vztahy jsou mezi nimi stejné. Vždy jsou na začátku všech vztahů rostliny, následují různě velcí býložravci (nejmenší obvykle hlavně hmyz), všežravci a masožravci – a v půdě i ve vodě různí rozkladači.

 

11