19

Porovnej různé potravní vztahy v lese a v rybníku

Které organismy jsou vždy na začátku potravních vztahů v lese i v rybníku? 

Vysvětli proč:

Doplň k počátečním písmenům označení velkých skupin rostlin: ř,  b  a  d

Které z nich mají největší význam v rybníku a čím se vyznačují?
Které organismy vždy následují – živí se rostlinami? Uveď příklad z lesa:
Jakým slovem se označují drobné rostliny a živočichové ve vodě?
Které organismy se živí planktonem ?
Které organismy rozkládají zbytky organismů u dna vody nebo v půdě ?

V jakém pořadí za sebou vždy následují organismy v lese i ve vodě? Doplň jejich celková označení do naznačených obdélníčků: