21

Uveď potravní řetězec z vodního prostředí

Potravní vztahy vyjadřuje potravní řetězec, který mívá 3 – 6 článků.
Seřaď obrázky tak, aby ukazovaly potravní vztahy mezi organismy:

1. článek
2. článek
3. článek

Potravní vztahy vyjadřuje potravní řetězec.