3

Mezi organismy na souši i ve vodě  se vytvářejí různé potravní řetězce např.: tráva je potravou („pastvou“)  pro hraboše, hraboši jsou kořistí pro lišku. Takový řetězec se označuje jako PASTEVNĚ - KOŘISTNICKÝ.

řetězec pastevně kořistnický na souši

řetězec pastevně kořistnický ve vodě

Zbytky rostlin i živočichů se živí žížaly, houby a nakonec těmi nejjednoduššími různé bakterie. Vytvářejí ŘETĚZEC ROZKLADNÝ.

řetězec rozkladný na souši

řetězec rozkladný ve vodě

11