20

Co jsou potravní řetězce ?

Přiřaď obrázky k číslům tak, aby postupně ukazovaly potravní vztahy mezi organismy:

1
2
3
1
2
3

Potravní vztahy vyjadřuje potravní řetězec.